Spray2RateNGe Kalkulátor

Spray2RateNGe Kalkulátor

Friss hírek

Tagline

Ingyenesen használható a permetlé optimális beállításához segítséget nyújtó kalkulátorunk Kwizda Agro, Arysta LifeScience támogatással. ITT

Bővebben...
Webes analízis

Webes analízis

Tagline

Kamaránk saját fejlesztésű programja. Hogy pontosabb mérési eredmények legyenek. Felület analízis Megszámolás Kárbecslés

Bővebben...
Pest monitor

Pest monitor

Tagline

Elindult a nyugati határ menti megyék közös honlapja. Három nyelven fog üzemelni. Minden közérdekű kártevőről információkat fog közölni. Mindenkitől várunk…

Bővebben...

Aktuális ajánlatok

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége / Molnár János/

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, NAK, EU, ECPA, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján - 2017. április:

- A 63. Növényvédelmi Tudományos Napok ülése és a Magyar Növényvédelmi Társaság 10. közgyűlése (2017.02.21. - MTA Székház, 2017.02.22. MTA Intézetek):
A rendezvényen készült fényképek gyűjteménye - http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/63NTN/KEPEK/index.html
Rövid beszámoló a 63. Növényvédelmi Tudományos Napok rendezvényről - http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/63NTN/Rovid_beszamolo_63NTN.pdf

- Éled a természet, élednek az erdőtüzek!
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/eled-a-termeszet-elednek-az-erdotuzek

 

- Fontos határidő közeledik az anyagok és keverékek osztályozásában, címkézésében és csomagolásában (2017. június 1):
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/fontos-hatarido-kozeledik-anyagok-es-keverekek-osztalyozasa-cimkezese-csomagolasa- 

- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

-  A Bizottság (EU) 2017/357 végrehajtási rendelete (2017. február 28.) a ciklaniliprol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása megtagadásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0357&from=HU

- A Bizottság (EU) 2017/358 végrehajtási rendelete (2017. február 28.) az akrinatrin hatóanyag 540/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti jóváhagyási feltételeinek megerősítéséről 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0358&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/359 végrehajtási rendelete (2017. február 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az oxifluorfen hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0359&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/360 végrehajtási rendelete (2017. február 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a buprofezin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0360&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/375 végrehajtási rendelete (2017. március 2.) a proszulfuron hatóanyagnak mint helyettesítésre jelölt anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0375&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/377 végrehajtási rendelete (2017. március 3.) a Pseudozyma flocculosa ATCC 64874 törzs hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0377&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/405 rendelete (2017. március 8.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található szulfoxaflór megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0405&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/406 végrehajtási rendelete (2017. március 8.) a pepino mozaikvírus VX1 jelű hipovirulens izolátuma kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0406&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/407 végrehajtási rendelete (2017. március 8.) a jódszulfuron hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0407&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/408 végrehajtási rendelete (2017. március 8.) a pepino mozaikvírus VC1 jelű hipovirulens izolátuma kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0408&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/409 végrehajtási rendelete (2017. március 8.) a hidrogén-peroxid egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0409&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/419 végrehajtási rendelete (2017. március 9.) az Urtica spp. egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0419&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/427 végrehajtási határozata (2017. március 8.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről szóló 2012/535/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2017) 1482. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0420&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/428 végrehajtási rendelete (2017. március 10.) az agyagos faszén egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0428&from=HU 

- 9/2017. (III. 6.) FM rendelet a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról 

Megjelent: MK 2017/32. (III. 6.) 

Hatályos: 2017. 03. 07., 2017. 04. 01. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700009.FM&txtreferer=00000001.txt 

- A Bizottság (EU) 2017/438 végrehajtási rendelete (2017. március 13.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az abamektin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0438&from=HU

- A Bizottság (EU) 2017/478 végrehajtási határozata (2017. március 16.) bizonyos tagállamoknak egyes fajok tekintetében a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól történő mentesítéséről és a 2010/680/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2017) 1662. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0478&from=HU 

- 2017. évi XVI. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról 

Megjelent: MK 2017/37. (III. 16.) 

Hatályos: 2017. 04. 15., 2017. 06. 15. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700016.TV&txtreferer=00000001.txt 

- A Bizottság (EU) 2017/487 végrehajtási határozata (2017. március 17.) a 2005/51/EK határozatnak a peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talajnak az Unióba, dekontaminálás céljára történő behozatalára engedélyezett időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 1693. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0487&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2017/555 végrehajtási rendelete (2017. március 24.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a 686/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. részében felsorolt számos hatóanyag jóváhagyási időtartama kiterjesztésének tekintetében történő módosításáról (AIR IV megújítási program) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0555&from=HU 

- 14/2017. (III. 23.) FM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 

Megjelent: MK 2017/43. (III. 23.) 

Hatályos: 2017. 03. 31. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.FM&txtreferer=00000001.txt

- Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke 2017. március 13-i állapot szerint:
http://www.gmgi.hu/index.php?Nyelv=1&ID=133

- Az Európai Bizottság növényvédő szerekkel kapcsolatos aktuális tevékenysége (adatbázis, fenntartható használat, hatóanyagok engedélyezése, MRL, jogalkotás, stb.):
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_en

- Az Európai Bizottság növényvédőszer-engedélyezéssel, illetve növényvédőszer-maradékkal kapcsolatos jogszabályalkotást illető tevékenységével foglalkozó aktuális szakmai ülések napirendjei és döntéseinek legutóbb megjelent összefoglaló beszámolói:
http://ec.europa.eu/food/plant/standing_committees/sc_phytopharmaceuticals_en

- A növényvédőszer-maradékok határértékei megtalálhatók az Európai Unió peszticid adatbázisában:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

- A növényvédő szer hatóanyagok felülvizsgálatáról:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-novenyvedo-szer-hatoanyagok-felulvizsgalatarol

- Nincs rákkeltő hatása a glifozátnak:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nincs-rakkelto-hatasa-a-glifozatnak

- Crop Protection European Regulatory Conference 15th-16th March 2017 (program és előadások):
http://www.ecpa.eu/events/ecpa-ecca-regulatory-conference-2017

- Az emberi egészséget veszélyeztetik a hamis növényvédő szerek:
http://www.nak.hu/en/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/93383-az-emberi-egeszseget-veszelyeztetik-a-hamis-novenyvedo-szerek

- EU-s jóváhagyás a Dow és a DuPont egyesülésére:
https://www.agronaplo.hu/hirek/eu-s-jovahagyas-a-dow-es-a-dupont-egyesulesere

- Moszkvában 2016.08.09-12-én a Növénykórtani Intézet konferenciáján „Органическое производство пищевых продуктов в Европейском союзе и в Венгриии” címmel felkérésre oroszul megtartott szakmai előadásom megjelent oroszul nyomtatásban is a kiadvány 161-167. oldalán:
http://www.vniikormov.ru/pdf/mnogofunktcionalnoe-adaptivnoe-kormoproizvodstvo-11-59.pdf

- Orosz kutatók tudományos szakcikk sorozat 2. és 3. cikk megjelentetésének elősegítése az Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica honlapján ugyancsak személyes felkérésre:
2. cikk - http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/038.51.2016.2.2
3. cikk - http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/038.51.2016.2.3

- 2017. évi növényvédelmi előrejelzések:
http://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

- Agrofórum 2017. áprilisi számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/

- Mezőhír 2017. áprilisi számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/   

- Növényvédelem folyóirat 2017/04. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

- MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/

- Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/

- Agrárágazat.hu:
http://www.agraragazat.hu/ 

- Agrotrend.hu:
http://www.agrotrend.hu/

                                               Budapest, 2017.04.15.                                                    Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok:                Dr. Molnár János 

 

 

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége /a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, NAK, EU, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján - 2017. március:

- A 63. Növényvédelmi Tudományos Napok ülése és a Magyar Növényvédelmi Társaság 10. közgyűlése (2017.02.21. - MTA Székház, 2017.02.22. MTA Intézetek):
Plenáris előadás - Tóth Miklós és Szentesi Árpád – 100 éve született Jermy Tibor

AgrozoológiaiSzakosztály bevezető előadása - Szentesi Árpád – A növényevő rovarok táplálékspecializációjáról

Növénykórtani Szakosztály bevezető előadása - Hornok László – Vörös József (1929-1991)

Gyomnövények, Gyomirtás Szakosztály bevezető előadása - Kádár Aurél és Horváth Károly – Professzor Újváris Miklós életútja és munkásságának hatása

- A földművelésügyi miniszter 2017. március 3-án átmeneti időre, általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőkben:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/allami-foldekert-feleleos-allamtitkarsag/hirek/matol-tilos-az-erdokben-tuzet-gyujtani

- Minden tavaszi tarló és erdőtűz emberi mulasztás miatt keletkezik!
http://portal.nebih.gov.hu/-/minden-tavaszi-tarlo-es-erdotuz-emberi-mulasztas-miatt-keletkezik- 

- Megemelt összegű támogatás az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő szerek megvásárlásához:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megemelt-osszegu-tamogatas-az-amerikai-szolokaboca-elleni-novenyvedoszerek-megvasarlasahoz

- A növényvédő szer hatóanyagok felülvizsgálatáról:
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szer-hatoanyagok-felulvizsgalatarol

- A növényvédő szerek és termésnövelő anyagok hazai engedélyezésével kapcsolatos adatbázisok:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/adatbazisok-noveny

- Magyarországon engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisa keresővel együtt:
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

- Nemzeti Jogszabálytár jogszabálykeresővel együtt:
http://www.njt.hu 

- EU Jogszabálykereső:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

A Bizottság (EU) 2017/157 végrehajtási rendelete (2017. január 30.) a tiabendazol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0157&from=HU

A Bizottság (EU) 2017/167 végrehajtási határozata (2017. január 30.) a 2008/90/EK tanácsi irányelv I. mellékletében szereplő, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön termesztett egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó prebázis anyanövények és szaporítóanyagok tanúsításának ideiglenes engedélyezése tekintetében Belgiumnak, a Cseh Köztársaságnak, Franciaországnak és Spanyolországnak biztosított ideiglenes felhatalmazásról (az értesítés a C(2017) 60. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0167&from=HU

A Bizottság (EU) 2017/170 rendelete (2017. január 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifentrin, karbetamid, cinidon-etil, fenpropimorf és trifluszulfuron szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról 1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0170&from=HU

- A Bizottság (EU) 2017/171 rendelete (2017. január 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, azoxistrobin, ciántraniliprol, ciflufenamid, ciprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamátok, fluazifop-P, fluopiram, haloxifop, izofetamid, metalaxil, prohexadion, propakizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride SC1 törzs és zoxamid szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0171&from=HU

A Bizottság (EU) 2017/195 végrehajtási rendelete (2017. február 3.) a Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendeletének a Bizottság 686/2012/EU végrehajtási rendelete mellékletének B. részében felsorolt számos hatóanyag jóváhagyási időtartama kiterjesztésének tekintetében történő módosításáról (AIR IV megújítási program)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0195&from=HU

A Bizottság (EU) 2017/198 végrehajtási határozata (2017. február 2.) a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről (az értesítés a C(2017) 460. számú dokumentummal történt) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0198&from=HU

- A Bizottság (EU) 2017/204 végrehajtási határozata (2017. február 3.) az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról, valamint az Amerikai Egyesült Államok egyes területeinek az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesként történő elismeréséről szóló (EU) 2015/2416 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2017) 420. számú dokumentummal történt) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0204&from=HU

A Bizottság (EU) 2017/228 rendelete (2017. február 9.) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos testületeinek elnevezése és hatásköre tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0228&from=HU

A Bizottság (EU) 2017/239 végrehajtási rendelete (2017. február 10.) az oxatiapiprolin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0239&from=HU

- A Bizottság (EU) 2017/240 végrehajtási rendelete (2017. február 10.) a Satureja montana L. illóolaj egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0240&from=HU

A Bizottság (EU) 2017/241 végrehajtási rendelete (2017. február 10.) az Origanum vulgare L. illóolaj egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0241&from=HU

A Bizottság (EU) 2017/243 végrehajtási rendelete (2017. február 10.) a 686/2012/EU végrehajtási rendeletnek a metaldehid hatóanyag társjelentéstevő tagállama tekintetében történő módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0243&from=HU

A Bizottság (EU) 2017/244 végrehajtási rendelete (2017. február 10.) a linuron hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0244&from=HU

A Bizottság (EU) 2017/269 rendelete (2017. február 16.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hatóanyagjegyzék tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0269&from=HU

- A Bizottság (EU) 2017/270 végrehajtási rendelete (2017. február 16.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szulfuril-fluorid hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0270&from=HU

- A NÉBIH laboratóriumok elérhetőségei:
http://airterkep.nebih.gov.hu/gis_portal/laborok/laborok.htm

- A NÉBIH korábban lezárult növénygyógyászati kutatásainak referencialistája (2011-17):
http://portal.nebih.gov.hu/-/pests

- A NÉBIH folyamatban lévő növénygyógyászathoz kapcsolódó kutatásai:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tovabbi-novenygyogyaszati-kutatasok

- ,,A szőlő- és gyümölcstermesztés növényvédelmi kihívásai és aktualitásai 2017-ben" címmel, a NÉBIH és a HNT közös szervezésében növényvédelmi szakmai roadshow-t indít útjára az agrárkamara:
http://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/93457-novenyvedelmi-roadshowt-indit-a-kamara

- Közép- és kelet-európai termékfejlesztő menedzsert keres egy vezető növényvédőszer-gyártó cég magyarországi vagy lengyelországi székhellyel:
https://www.agra-net.com/agra/agrow/resources/jobs/product-development-manager---central-east-europe-529016.htm

- 2017. évi növényvédelmi előrejelzések:
http://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

- Agrofórum 2017. márciusi számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/

- Mezőhír 2017. márciusi számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/   

- Növényvédelem folyóirat 2017/03. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

- MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/

- Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/

- Agrárágazat.hu:
http://www.agraragazat.hu/ 

- Agrotrend.hu:
http://www.agrotrend.hu/

Budapest, 2017.03.15.     

Dr. Molnár János 

 

Eseménynaptár

Felügyelői körzetek

Felügyelői körzetek 2019 v2 Vas megye

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Osztály

Vas megye méhsürüség

mehsuruseg [320x200]

Média partnerünk

banner-280x320

Partnereink

Ügyvédünk:

Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia

30 6865013

Üzemorvosunk:

Dr. Bakó Ildikó  30 9367266

Új Veszélyes kártevők

1242238532955189965Biohazard.svg.med

Előrejelzés

   Elorejelzes kicsi

 

PEST monitor

Google Maps logo

Sajtó szoba