Spray2RateNGe Kalkulátor

Spray2RateNGe Kalkulátor

Friss hírek

Tagline

Ingyenesen használható a permetlé optimális beállításához segítséget nyújtó kalkulátorunk Kwizda Agro, Arysta LifeScience támogatással. ITT

Bővebben...
Webes analízis

Webes analízis

Tagline

Kamaránk saját fejlesztésű programja. Hogy pontosabb mérési eredmények legyenek. Felület analízis Megszámolás Kárbecslés

Bővebben...
Pest monitor

Pest monitor

Tagline

Elindult a nyugati határ menti megyék közös honlapja. Három nyelven fog üzemelni. Minden közérdekű kártevőről információkat fog közölni. Mindenkitől várunk…

Bővebben...

Aktuális ajánlatok

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MGI NAIK, EU, EPPO, ISCE, Unideb, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján - 2018. augusztus:

                                              

- Országos parlagfű helyzetkép (2018.07.26.):
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2018-07-26- 

- Miért van szükségünk a növényegészségügyre?
http://portal.nebih.gov.hu/-/miert-van-szuksegunk-a-novenyegeszsegugyre- 

-- EPPO Global Database and GD Desktop (replacing PQR Since July 2018):
https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_databases/global_database

- Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Bács-Kiskun és Csongrád megyékben:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tuzgyujtasi-tilalmat-rendeltek-el-ket-megyeben

- Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek (utolsó frissítés dátuma: 2018. július 6.):
http://portal.nebih.gov.hu/-/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek

- Az eddigi legnagyobb engedély nélküli vagy hamisított növényvédő szer fogás az Europol SILVER AXE akciója keretében:
https://hucpa.hu/az-eddigi-legnagyobb-egedely-nelkuli-vagy-hamisitott-novenyvedo-szer-fogas-az-europol-silver-axe-akcioja-kereteben/  

- AgroApp - növényvédőszer kereső (ingyenes adatbázis, ahol gyorsan lehet keresni növényvédőszer, hatóanyag, kultúra illetve károsító alapján):
https://www.facebook.com/AgroApp2018/ 

- Harmadik országból származó ökológiai termékek behozatala és forgalomba hozatala:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/harmadik-orszagbol-szarmazo-okologiai-termekek-behozatala-es-forgalomba-hozatala

- Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke:
https://mgi.naik.hu/hirek/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-novenyvedelmi-gepek-jegyzeke

- Okoskaptár menti meg a méheket?
https://magyaridok.hu/gazdasag/okoskaptar-menti-meg-a-meheket-3287084/

- 34.th Annual meeting of ISCE (International Society of Chemical Ecology) Program, 12-18.08.2018, Budapest:
https://isce2018.premium.shp.hu/node/31

- 23. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum – 8th International Plant Protection Symposium, 2018. október 17-18., Debrecen:
http://tnf.unideb.hu/ 

- A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara növényvédelmi előrejelzései:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

- Kontschán Jenő, Kiss Enikő és Ripka Géza: Magyarország takácsatkái és laposatkái (Acari: Tetranychidae és Tenuipalpidae), Növényvédelem 2018 különszáma:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-07-16

- Nextreat Laboratories, safety-assessment for registration and marketing authorisation (kivételesen beemelt, hogy szükség van-e a jövőben ilyen jellegű információra?):
NEXTREAT Laboratories

- Jordán László: Szoboravatás a Budaörsi úton. Növényvédelem 2018, 79 (54): 7. 306-309:
 https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-07-16

- Horváth József: Megemlékezés Lehoczky János halálának 25. évfordulóján, Növényvédelem, 2018, 79 (54): 7. 313-315.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-07-16

- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

- A Bizottság (EU) 2018/917 végrehajtási rendelete (2018. június 27.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, a beflubutamid, a benalaxil, a bentiavalikarb, a bifenazát, a boszkalid, a bromoxinil, a kaptán, a karvon, a klórprofam, a ciazofamid, a dezmedifam, a dimetoát, a dimetomorf, a dikvat, az etefon, az etoprofosz, az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a fenamifosz, a flumioxazin, a fluoxastrobin, a folpet, a foramszulfuron, a formetanát, a Gliocladium catenulatum (törzs: J1446), az izoxaflutol, a metalaxil-m, a metiokarb, a metoxifenozid, a metribuzin, a milbemektin, az oxaszulfuron, a Paecilomyces lilacinus (törzs: 251), a fenmedifám, a foszmet, a pirimifosz-metil, a propamokarb, a protiokonazol, a pimetrozin és az s-metolaklór hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0917&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/927 végrehajtási határozata (2018. június 27.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2018) 3972. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0927&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/949 végrehajtási rendelete (2018. július 3.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0949&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/960 rendelete (2018. július 5.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található lambda-cihalotrin megengedett maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0960&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/968 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. április 30.) az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos kockázatértékelések tekintetében történő kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0968&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1019 végrehajtási rendelete (2018. július 18.) az oxaszulfuron hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1019&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1043 végrehajtási rendelete (2018. július 24.) a fenamidon hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1043&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1049 rendelete (2018. július 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1049&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1060 végrehajtási rendelete (2018. július 26.) a trifloxistrobin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1060&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1061 végrehajtási rendelete (2018. július 26.) a karfentrazon-etil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1061&from=HU 

- Növényvédelem folyóirat 2018/07. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-07-16

- Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

- Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

- MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

- Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

- Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

- Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

- Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2018.08.14.

 

Barátsággal:                     

Dr. Molnár János  

 

Eseménynaptár

Felügyelői körzetek

Felügyelői körzetek 2019 v2 Vas megye

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Osztály

Vas megye méhsürüség

mehsuruseg [320x200]

Média partnerünk

banner-280x320

Partnereink

Ügyvédünk:

Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia

30 6865013

Üzemorvosunk:

Dr. Bakó Ildikó  30 9367266

Új Veszélyes kártevők

1242238532955189965Biohazard.svg.med

Előrejelzés

   Elorejelzes kicsi

 

PEST monitor

Google Maps logo

Sajtó szoba