Spray2RateNGe Kalkulátor

Spray2RateNGe Kalkulátor

Friss hírek

Tagline

Ingyenesen használható a permetlé optimális beállításához segítséget nyújtó kalkulátorunk Kwizda Agro, Arysta LifeScience támogatással. ITT

Bővebben...
Webes analízis

Webes analízis

Tagline

Kamaránk saját fejlesztésű programja. Hogy pontosabb mérési eredmények legyenek. Felület analízis Megszámolás Kárbecslés

Bővebben...
Pest monitor

Pest monitor

Tagline

Elindult a nyugati határ menti megyék közös honlapja. Három nyelven fog üzemelni. Minden közérdekű kártevőről információkat fog közölni. Mindenkitől várunk…

Bővebben...

Aktuális ajánlatok

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

Kedves Kolléga!

 

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MGI NAIK, EU, EPPO, ISCE, Unideb, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján - 2018. szeptember:

                                              

- Tovább fokozódik a parlagfű pollenkoncentráció – Védekezzünk a parlagfű ellen!
http://portal.nebih.gov.hu/-/tovabb-fokozodik-a-parlagfu-pollenkoncentracio-vedekezzunk-a-parlagfu-ellen-  

- Országos parlagfű helyzetkép (2018.08.23.)
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2018-08-23-  

- Parlagfű információs térkép (Satelite)
http://airterkep.nebih.gov.hu/gis_portal/pir/pir.htm

- Az ökológiai másodvetésekben felmerülő gond a nagymértékű gyomosodás - leggyakrabban a parlagfű - elkerülése a következő időszakban a megfelelő fajtaválasztással, agrotechnikával kiküszöbölhető, de legalább is jelentősen mérsékelhető
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/97559-az-okologiai-jelentosegu-masodvetesekben-megjeleno-kartetel

- Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád megye területén
http://portal.nebih.gov.hu/-/feloldottak-a-tuzgyujtasi-tilalmat-bacs-kiskun-es-csongrad-megye-teruleten

- Ne kockáztassuk a növényi károsítók behozatalát! Ilyen lehet például az utóbbi néhány év egyik legveszélyesebb kórokozója, a Xylella fastidiosa baktérium!
http://portal.nebih.gov.hu/-/ne-kockaztassuk-a-novenyi-karositok-behozatalat-  

- A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara növényvédelmi előrejelzései:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

- A növényvilág változását a növények kórokozói és kártevői is követik – a folyamatot a növényvédelemmel foglalkozó szakemberek árgus szemekkel figyelik
http://www.innoteka.hu/cikk/novenyi_korokozok_vandoruton.1771.html

- 34th Annual meeting of ISCE (International Society of Chemical Ecology) Abstract Book, 12-18.08.2018, Budapest:
https://www.chemecol.org/pastmeetings.shtml

- Miklós Tóth, János Molnár: Female attraction to click beetle (Coleoptera: Elateridae) sex pheromone: development of bisexual lures – a summary (orosz nyelvű előadásom a Biológiai Növényvédelmi Kutatóintézet 10. nemzetközi konferenciáján Krasznodárban 2018.09.12-én - lásd a kiadvány 144-145.oldalát)
http://www.vniibzr.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-_2018.pdf

 

- Kutatók éjszakája: 2018.09.28. (a kutatóhelyek zöme él a lehetőséggel)
Érdeklődni lehet az adott kutatóhely honlapján

 

- Feltárták a búza genetikai állományát, ami megnyitotta az utat jóval táplálóbb és az éghajlathoz jobban alkalmazkodó búzafajták nemesítése, a gabonaallergiában szenvedők életminősége javítása előtt
https://www.agronaplo.hu/hirek/teljesen-felterkepeztek-a-buza-genallomanyat

- A genomszerkesztés az élő szervezetek precíziós nemesítésének új technológiája, amelynek révén akár idegen gén(ek) beépítése nélkül is javíthatók olyan fontos tulajdonságok, mint például a szárazságtűrés, a betegségekkel szembeni ellenálló képesség vagy éppen az anyagcsere és a növekedés sebessége
http://magyarmezogazdasag.hu/2018/09/06/megvaltoztatni-megvaltoztathatatlant?utm_source=MM%20H%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_medium=email&utm_campaign=ezt_latnia_kell_dueboeroegtek_a_gepek_babolnan_magyarmezogazdasaghu_2018_37&utm_term=2018-09-12

 

- A dohányzók nikotinfüggőségéhez hasonlóan a méhek is rászokhatnak a rovarirtóval kezelt táplálék ízére, ráadásul minél több ilyen vegyszert fogyasztanak, annál többre is vágynak?
https://index.hu/techtud/2018/08/29/meh_fuggoseg_rovarirto/  

- CEUREG Forum XXII meeting: 29-30.10.2018, AGES Conference Centre, Spargelfeldstraße 191, A-1220 Vienna, Austria (nagy a külföldiek érdeklődése a szakmai  részvételt illetően)

- 2018. évi integrált termesztési tanácskozás: 2018.11.27.  9.30, a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság előadóterme, 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

- A Bizottság (EU) 2018/1075 végrehajtási rendelete (2018. július 27.) az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) hatóanyagnak mint kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1075&from=HU 

 

- A Bizottság (EU) 2018/1076 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a 37/2010/EU rendeletnek az izoflurán anyag maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1076&from=HU 

 

20/2018. (VII. 27.) AM rendelet az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:2018. 08. 11.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18120.pdf

 

- Helyesbítés az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletnek az aflatoxinok tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 26-i 165/2010/EU bizottsági rendelethez (HL L 50., 2010.2.27. ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0165R(06)&from=HU 

 

- A Bizottság (EU) 2018/1137 végrehajtási határozata (2018. augusztus 10.) az egyes harmadik országokból származó áruk szállítására szolgáló, fából készült csomagolóanyagokra vonatkozó felügyeletről, növényegészségügyi ellenőrzésekről és intézkedésekről (az értesítés a C(2018) 5245. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1137&from=HU 

 

- Az EGT Vegyes Bizottság 225/2016 határozata (2016. december 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2018/1163] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1163&from=HU 

 

 

- Növényvédelem folyóirat 2018/08. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-09-13

- Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

- Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

- MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

- Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

- Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

- Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

- Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2018.09.19.

 

Barátsággal:                     

Dr. Molnár János  

 

Eseménynaptár

Felügyelői körzetek

Felügyelői körzetek 2019 Vas megye

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Osztály

Vas megye méhsürüség

mehsuruseg [320x200]

Média partnerünk

banner-280x320

Partnereink

Ügyvédünk:

Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia

30 6865013

Üzemorvosunk:

Dr. Bakó Ildikó  30 9367266

Új Veszélyes kártevők

1242238532955189965Biohazard.svg.med

Előrejelzés

   Elorejelzes kicsi

 

PEST monitor

Google Maps logo

Sajtó szoba