Spray2RateNGe Kalkulátor

Spray2RateNGe Kalkulátor

Friss hírek

Tagline

Ingyenesen használható a permetlé optimális beállításához segítséget nyújtó kalkulátorunk Kwizda Agro, Arysta LifeScience támogatással. ITT

Bővebben...
Webes analízis

Webes analízis

Tagline

Kamaránk saját fejlesztésű programja. Hogy pontosabb mérési eredmények legyenek. Felület analízis Megszámolás Kárbecslés

Bővebben...
Pest monitor

Pest monitor

Tagline

Elindult a nyugati határ menti megyék közös honlapja. Három nyelven fog üzemelni. Minden közérdekű kártevőről információkat fog közölni. Mindenkitől várunk…

Bővebben...

Aktuális ajánlatok

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, Matarka, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján - 2019. január:

- Világnapot kapott az élelmiszer-biztonság: az idei évtől június 7-e
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/vilagnapot-kapott-az-elelmiszer-biztonsag

- Növényvédő szer okiratok tára 2018 letölthető: engedélyek, felülvizsgálatok, módosítások, vizsgálatok, türelmi idő megállapítása, párhuzamos behozatali engedélyek, eseti / szükséghelyzeti felhasználási engedélyek gyűjtőcsomag hozzájárulások, termésnövelők, kiskultúrás engedélyek, címkétől eltérő felhasználási engedélyek
http://portal.nebih.gov.hu/-/okiratok-tara

- Betiltanák a rézvegyületeket az EU-ban, de egyelőre még kegyelmet kaptak
https://www.agroinform.hu/novenyvedelem/betiltanak-a-rezvegyuleteket-de-egyelore-meg-kegyelmet-kaptak-38674-001

- Amit az integrált növényvédelemről tudni kell
https://www.agroinform.hu/novenyvedelem/amit-az-integralt-novenyvedelemrol-tudni-kell-38576-001

- Nagy érdeklődés mellett zajlott a NAK Növényvédelmi Munkacsoportjának második ülése
https://hucpa.hu/nagy-erdeklodes-mellett-zajlott-nak-novenyvedelmi-munkacsoportjanak-masodik-ulese/  

- Megjelent az ingyenesen letölthető, nem csak Magyarországon használható természetjáró applikáció
http://www.turistamagazin.hu/megjelent-a-varva-vart-termeszetjaro-applikacio.html?kezd=30

- Az erdőfürdés az új El Camino, avagy sétálj a fák között, hogy jobban élj?
https://roadster.hu/erdoterapia/  

- Méhészek álma: a varroarezisztens méhcsalád
http://magyarmezogazdasag.hu/2019/01/01/meheszek-alma-varroarezisztens-mehcsalad

-23. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum program és összefoglalók – 8th International Plant Protection Symposium programme & abstacts, 2018. október 17-18., Debrecen:
http://tnf.unideb.hu/wp-content/uploads/2018/11/23-TNF-Programme-and-Abstracts.pdf

- XXIX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2019.01.16-18, Részletes program, Szekcióülések programja, Pannon Egyetem Georgikon Kar, „D” épület, 8360 Keszthely, Festetics u. 7.
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/xxix-keszthelyi-novenyvedelmi-forum-2019/

- 65. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2019.02.19-20.

- Az év rovara 2019-ben - a havasi cincér (Rosalia alpina)
https://www.rovartani.hu/ev-rovara/2019-2/

 

- Az év emlőse 2019-ben - az eurázsiai hiúz (Lynx lynx)
http://www.turistamagazin.hu/a-hiuz-lett-2019-ben-az-ev-emlose.html

- Az év madara 2019-ben - a gólyatöcs (Himantopus himantopus):
http://www.mme.hu/2019-ev-madara-golyatocs

 

- Az év hala 2019-ben – a vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus):
http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php

- Az év kétéltűje 2019-ben – a foltos szalamandra (Salamandra salamandra)
http://www.mme.hu/khvsz/foltos-szalamandra-lett-az-ev-keteltuje-2019-ben

- Az év gombája 2019-ben – a bronzos vargánya (Boletus aereus)
http://www.gombanet.hu/bronzos-varganya-a-2019-ev-gombaja?cat=184

- Az év vadvirága 2019-ben - a magyar zergevirág (Doronicum hungaricum)
https://mttmuzeum.blog.hu/2019/01/03/az_ev_vadviraga_2019-ben_a_magyar_zergevirag_doronicum_hungaricum

- Az év fája 2019-ben – a sajmeggy (Prunus mahaleb)
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/sajmeggy_ev_faja_2019

- Az év egyedi fája 2019-ben – pécsi mandulafa
http://evfaja.okotars.hu/

- Az év ásványa 2019-ben – a galenit
http://evosmaradvanya.hu/

- Az év ősmaradványa 2019-ben – a Komlosaurus carbonis dinoszaurusz lábnyoma, vagyis egy nyomfosszília
http://evosmaradvanya.hu/

 

- Tarjányi József: In memoriam Cifra Lajos (1948 – 2018), Növényvédelem 2018, 79 (54): 12. 556-557.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2019-01-11

- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

- A Bizottság (EU) 2018/1865 végrehajtási rendelete (2018. november 28.) a propikonazol hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1865&from=HU 

- Az EGT Vegyes Bizottság 49/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1813] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1813&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1913 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a tribenuron hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1913&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1914 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a kinoxifen hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1914&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1915 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1915&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1916 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a biszpiribak hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1916&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1917 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a flurtamon hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1917&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1970 végrehajtási határozata (2018. december 11.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról szóló (EU) 2016/412 végrehajtási határozat módosításáról és hatályának kiterjesztéséről (az értesítés a C(2018) 8240. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1970&from=HU 

- A Bizottság (EU) 2018/1981 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) a hatóanyagként felhasznált rézvegyületeknek mint helyettesítésre jelölt anyagoknak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1981&from=HU 

- Növényvédelem folyóirat 2018/12. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2019-01-11

- Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

- Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

- MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

- Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

- Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

- Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

- Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2019.01.15.

 

Békés és sikerekben gazdag újesztendőt kívánok!

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János 

 

Magyar Díszfaiskolások Egyesülete

 

Eseménynaptár

Felügyelői körzetek

Felügyelői körzetek 2019 v2 Vas megye

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Osztály

Vas megye méhsürüség

mehsuruseg [320x200]

Média partnerünk

banner-280x320

Partnereink

Ügyvédünk:

Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia

30 6865013

Üzemorvosunk:

Dr. Bakó Ildikó  30 9367266

Új Veszélyes kártevők

1242238532955189965Biohazard.svg.med

Előrejelzés

   Elorejelzes kicsi

 

PEST monitor

Google Maps logo

Sajtó szoba